Συλλογική Σύμβαση

Η συλλογική σύμβαση εργασίας του ΣΥΜΕΒΙΚ με τις Συντεχνίες ΣΕΚ και ΠΕΟ ισχύει από την 1/1/2010 και λήγει στις 31/12/2012.

Σύμβαση ΣΥΜΕΒΙΚ με τις Συντεχνίες ΣΕΚ και ΠΕΟ.

ĉ
Admin 1,
14 Ιουλ 2011, 7:35 π.μ.
Comments