Προφίλ

Ο Σύνδεσμος Μεταλλουργικών Βιομηχανιών Κύπρου (ΣΥΜΕΒΙΚ) ιδρύθηκε το 1939 και είναι ένας από τους αρχαιότερους επαγγελματικούς Συνδέσμους που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο. Ο Σύνδεσμος ενεγράφη στις 31/12/1957 στον Έφορο Συντεχνιών του Υπουργείου Εργασίας (επί Αγγλοκρατίας) σύμφωνα με τον Νόμο Περί Συντεχνιών (1965-1966) με αριθμό Μητρώου 502. Μέλη του Συνδέσμου ήταν από τα ιδρυτικά μέλη της Ομοσπονδίας Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) που ιδρύθηκε το 1960. Το 1977 ο Σύνδεσμος έγινε μέλος της ΟΕΒ.

Τα μέλη του Συνδέσμου ασχολούνται με ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων προσφέροντας διάφορα προϊόντα και υπηρεσίες στον κλάδο του μετάλλου.

Με βάση με το καταστατικό, ο κυριότερος σκοπός του Συνδέσμου είναι η προάσπιση των καλώς νοουμένων συμφερόντων των μελών του Συνδέσμου και η προαγωγή του επαγγέλματος στην Κύπρο.

Σύμφωνα με μαρτυρίες παλαιών μελών του Συνδέσμου κατά τον απελευθερωτικό αγώνα της ΕΟΚΑ 1955-59 μέλη του Συνδέσμου κατασκεύαζαν όπλα για τους αγωνιστές ενώ ο πρώην Πρόεδρος Α. Κουμίδης εκτύπωνε στον πολυγράφο του ανακοινώσεις και προκηρύξεις της ΕΟΚΑ.
Μια άλλη σημαντική παράμετρος της δραστηριότητας του Συνδέσμου είναι η παραχώρηση δωρεάς της Ευγενίας Θεοδότου προς το Σύνδεσμο, ακίνητο παρά την Τεχνική Σχολή Λευκωσίας για να ανεγερθεί τεχνικό σχολείο ειδικά για μεταλλοτεχνίτες. Δυστυχώς όμως διάφορες καθυστερήσεις στην προώθηση του έργου, το οικόπεδο πέρασε στην ιδιοκτησία της Αρχιεπισκοπής και παραμένει κενό μέχρι σήμερα.

Ο κλάδος του μετάλλου γνώρισε μεγάλη «άνθιση» και ανάπτυξη κατά τις δεκαετίες του 1970 και 1980, όπου η κυπριακή βιομηχανία στήριξε τις προσπάθειες της Δημοκρατίας για να ορθοποδήσει μετά τα τραγικά γεγονότα του 1974.

Τα τελευταία χρόνια, παρά τη σημαντική συρρίκνωση του κλάδου λόγω διαφόρων προβλημάτων όπως ο ανταγωνισμός από εισαγόμενα προϊόντα, η δυσκολία εξεύρεσης τεχνικών, η παγκόσμια οικονομική κρίση, εντούτοις η Κυπριακή Μεταλλουργική Βιομηχανία παραμένει αξιόπιστη με σημαντική συνεισφορά στο ΑΕΠ.

Πρώην Προέδροι ΣΥΜΕΒΙΚ

Ανδρέας Κουμίδης
Ιωάννης Σουκιούρογλου 1977-1981
Χρυσήλιος Μαυρομμάτης 1981-1989
Ανδρέας Σιοπαχάς 1989-1994
Μαίρη Κωνσταντίνου 1994-1996
Σταύρος Κουντούρης 1996-2013
Ċ
1957.pdf
(31k)
Admin 1,
23 Σεπ 2011, 3:12 π.μ.
Comments