Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου το οποίο εκλέγηκε κατά τη Γενική Συνέλευση απαρτίζεται από τους:
  • Πρόεδρος: Παύλος Κοιρανίδης, (Stylson Engineering)
  • Αντιπρόεδρος: Μάρκος Κωνσταντίνου, (C & M Steelmaster) 
  • Γραμματέας: Νίκος Κασιουλής, (Φεσσάς & Κασιουλής)
  • Ταμίας: Γιάννος Κωνσταντινίδης (AC Technometal) 
  • Μέλος: Χάρης Κεραυνός (Κ & Κ Steelworks) 
  • Μέλος: Κύπρος Ευσταθίου (Nicolaides & Kountouris Metal) 
  • Μέλος: Αντώνης Κίκας (Makico) 
  • Μέλος: Κωνσταντίνος Αγκαστινιώτης (Angastiniotis Bros Steel) 
Η θητεία του Δ.Σ. λήγει το 2018.
Comments