Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου το οποίο εκλέγηκε κατά τη Γενική Συνέλευση απαρτίζεται από τους:
  • Πρόεδρος: Παύλος Κοιρανίδης, (Stylson Engineering)
  • Αντιπρόεδρος: Σωτήρης Κωνσταντίνου (Cyprometal)
  • Γραμματέας: Kύπρος Ευσταθίου (Nicolaides & Kountouris Metal) 
  • Ταμίας: Αντώνης Κίκας (Makico) 
  • Μέλος: Μάρκος Κωνσταντίνου, (C & M Steelmaster) 
  • Μέλος: Χριστόφορος Κάουρας (Κώστας Κάουρας & Υιοί) 
  • Μέλος: Ελπιδόφορος Σπύρου (Κατασκευαστική Εταιρεία Ελπιδόφορος Σπύρου)
Η θητεία του Δ.Σ. λήγει το 2023.
Comments