Σχέδιο Νόμου του Περί Δομικών Προϊόντων του 2012

αναρτήθηκε στις 10 Ιαν 2013, 2:23 π.μ. από το χρήστη Admin 1
Επισυνάπτεται το Σχέδιο Νόμου του Περί Δομικών Προϊόντων του 2012 που αφορά τα προϊόντα δομικών κατασκευών σε σχέση με το CE.

Για το θέμα αυτό το Υπουργείο Εσωτερικών ζήτησε τις απόψεις της ΟΕΒ μέχρι τις 25/1/13.

Σημειώνεται ότι αυτό το θέμα είναι ανεξάρτητο από το θέμα «Εφαρμογή Ευρωπαϊκών Εναρμονισμένων Προτύπων CYS EN 1090-1:2009 Κατασκευή Έργων από Χάλυβα και Αλουμίνιο» για το οποίο σας αποστάληκε επιστολή από το Υπ. Εσωτερικών τον περασμένο Αύγουστο και για το οποίο δόθηκε παράταση εφαρμογής μέχρι την 1η Ιουλίου 2014.

Comments