Σχεδιάζοντας τη Βιομηχανία της Νέας Εποχής

αναρτήθηκε στις 4 Απρ 2018, 10:50 μ.μ. από το χρήστη Admin 1

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού σε συνεργασία με την ΟΕΒ και το ΚΕΒΕ, σας προσκαλούν να συμμετάσχετε στην Ημερίδα «Σχεδιάζοντας τη Βιομηχανία της Νέας Εποχής», που θα πραγματοποιηθεί στις 16 Απριλίου 2018 και ώρα 08:00-15:00, στο Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενία» στη Λευκωσία.

Σκοπός της Ημερίδας είναι η διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, για να αναδειχθούν τα προβλήματα της βιομηχανίας και να προσδιοριστούν οι δράσεις για την ανάπτυξη της. Κατά τη διάρκεια της ημερίδας θα πραγματοποιηθούν τέσσερα παράλληλα εργαστήρια τα οποία θα επικεντρωθούν στους ακόλουθους τομείς προτεραιότητας:

1. ‘Doing Business’ (Επίλυση των Διαρθρωτικών Προβλημάτων της Βιομηχανίας, Υποδομές για Βιώσιμη Ανάπτυξη/Παραγωγή, Βελτίωση Βιομηχανικού/Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος).

2. ‘Ψηφιοποίηση και Δεξιότητες’ (Ψηφιοποίηση της Βιομηχανίας, Ανάπτυξη Νέων Δεξιοτήτων και Ενίσχυση/Αναβάθμιση Υφιστάμενων Δεξιοτήτων).

3. ‘Χρηματοδότηση’ (Ενίσχυση της Πρόσβασης στη Χρηματοδότηση).

4. ‘Εμπόριο και Εξωστρέφεια’ (Ενίσχυση της Πρόσβασης στις Αγορές/Εξωστρέφεια, Εξαγωγές και Επενδύσεις).

Για την παρακολούθηση της ημερίδας είναι απαραίτητη η εκ των προτέρων συμπλήρωση και αποστολή του δελτίου συμμετοχής, στην ακόλουθη διεύθυνση imitsinga@mcit.gov.cy ή στην ltheodorou@mcit.gov.cy, μέχρι τις 11 Απριλίου 2018. Η συμμετοχή στα εργαστήρια δεν πρέπει να υπερβαίνει συνολικά τα 2 άτομα ανά εταιρεία/οργανισμό.

Για περισσότερες πληροφορίες για την Ημερίδα, επισυνάπτονται η πρόσκληση, η προκαταρτική ημερήσια διάταξη και το δελτίο συμμετοχής.

Για επιπρόσθετες πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε με τον κ. Κωνσταντίνο Καραγιώργη (ηλεκτρονική διεύθυνση: ckarageorgis@mcit.gov.cy, τηλέφωνο: 22867203) ή την κ. Ειρήνη Μίτσιγκα (ηλεκτρονική διεύθυνση: imitsinga@mcit.gov.cy, τηλέφωνο: 22867192).


ĉ
Admin 1,
4 Απρ 2018, 10:50 μ.μ.
Ċ
Admin 1,
4 Απρ 2018, 10:50 μ.μ.
Ċ
Admin 1,
4 Απρ 2018, 10:50 μ.μ.
Comments