Πρόσκληση στην Ετήσια Γενική Συνέλευση 11/5/2018

αναρτήθηκε στις 16 Απρ 2018, 10:57 μ.μ. από το χρήστη Admin 1   [ ενημερώθηκε 2 Μαΐ 2018, 11:45 μ.μ. ]
Επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε ότι η ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου που ήταν προγραμματισμένη για τις 27 Απριλίου 2018, αναβλήθηκε καθότι η προσέλευση των Μελών ήταν πολύ χαμηλή, με αποτέλεσμα να μην επιτευχθεί η απαιτούμενη απαρτία που προβλέπεται στο καταστατικό.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκφράζει την ανησυχία του για το χαμηλό ενδιαφέρον των Μελών κάτι το οποίο αποτυπώνεται αρνητικά στις συλλογικές δράσεις του Συνδέσμου προς όφελος όλων εσάς.

Μετά την πιο πάνω εξέλιξη, η ετήσια Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 11 Μαΐου 2018 και ώρα 18.00 στα γραφεία της ΟΕΒ στη Λευκωσία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τα Μέλη όπως παρευρεθούν στη Συνέλευση καθότι θα συζητηθούν σοβαρά θέματα που σας αφορούν για τα οποία οι απόψεις σας θα συμβάλουν στη διαμόρφωση των θέσεων του Συνδέσμου.

Ημερήσια Διάταξη:
1. Έκθεση πεπραγμένων από τον Πρόεδρο του Συνδέσμου κ. Παύλο Κοιρανίδη.
2. Κατάσταση λογαριασμών και έκθεση ελεγκτών για το 2017 
3. Διορισμός ελεγκτών για το 2018.
4. Ενημέρωση και συζήτηση για διάφορα θέματα που απασχολούν τα Μέλη
(π.χ. κατηγοριοποίηση μεταλλικών κατασκευών, διορισμένη υπεργολαβία, εργατικά, κλπ).
5. Καταστατική τροποποίηση με σκοπό τον εκσυγχρονισμό του καταστατικού
6. Εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου για τα επόμενα δύο χρόνια.

Σημειώνεται ότι, από τα Μέλη που θα παραστούν, σύμφωνα με το Καταστατικό, δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν τα Μέλη που έχουν τακτοποιημένη τη συνδρομή τους προς τον Σύνδεσμο.

Η δήλωση συμμετοχής στη Συνέλευση (επισυνάπτεται) να αποσταλεί μέχρι τις 8 Μαΐου 2018 στο mgregoriou@oeb.org.cy ή στο fax 22 66 94 59. 

Επίσης, επισυνάπτεται «Εξουσιοδότηση» για διορισμό εκπροσώπου στη Συνέλευση, σε περίπτωση που κάποια Μέλη αδυνατούν να παρευρεθούν.


ĉ
Admin 1,
2 Μαΐ 2018, 11:44 μ.μ.
ĉ
Admin 1,
2 Μαΐ 2018, 11:45 μ.μ.
Comments