Προώθηση του θεσμού της Διορισμένης Υπεργολαβίας σε έργα του δημοσίου τομέα

αναρτήθηκε στις 12 Απρ 2016, 6:03 π.μ. από το χρήστη Admin 1

Σε συνάντηση Μελών του Συνδέσμου Μεταλλουργικών Βιομηχανιών Κύπρου που πραγματοποιήθηκε στις 29/3/16 αποφασίστηκε ομόφωνα όπως ο Σύνδεσμος προωθήσει το θέμα της Διορισμένης Υπεργολαβίας , με αρχή τα έργα του δημοσίου τομέα.

 

Όπως γνωρίζετε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι υπεργολάβοι σε κατασκευαστικά έργα από την υφιστάμενη κατάσταση είναι πολλαπλά και κρίνεται επιβεβλημένη η εξεύρεση τρόπων για προάσπιση των συμφερόντων των μελών του Συνδέσμου. Για να επιτύχει η δύσκολη αυτή προσπάθεια απαιτείται η στήριξη και η συμμετοχή όλων των μελών του Συνδέσμου αφού είναι γενική διαπίστωση ότι επηρεάζονται άμεσα ή έμμεσα όλες οι μονάδες του κλάδου και όχι μόνον.

 

Για το σκοπό αυτό παρακαλείσθε όπως συμπληρώσετε και αποστείλετε την πιο κάτω Δήλωση Στήριξης στο mgregoriou@oeb.org.cy ή στο φαξ 22 66 94 59 μέχρι τις 22/4/2016.

 

Ο Σύνδεσμος θα σας ενημερώνει για όλες τις ενέργειες που θα γίνουν.


Ċ
Admin 1,
12 Απρ 2016, 6:05 π.μ.
Comments