Νέα Ιστοσελίδα

αναρτήθηκε στις 14 Ιουλ 2011, 7:11 π.μ. από το χρήστη Admin 1   [ ενημερώθηκε 22 Ιουλ 2011, 6:16 π.μ.από Άγνωστος χρήστης ]
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου αποφάσισε τη δημιουργία νέας ιστοσελίδας (www.metal.org.cy) η οποία θα αποτυπώνει με σύγχρονο τρόπο το προφίλ και τις δραστηριότητες του Συνδέσμου και των μελών του. Ως εκ τούτου παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε τα στοιχεία της βιομηχανίας σας στο επισυναπτόμενο έντυπο τα οποία θα καταχωρηθούν στην ιστοσελίδα.

Το έντυπο να σταλεί το αργότερο μέχρι τις 15 Ιουλίου 2011 στο φαξ: 22669459 ή στο e-mail: mgregoriou@oeb.org.cy.

Έντυπο ιστοσελίδας
ĉ
Άγνωστος χρήστης,
20 Ιουλ 2011, 11:17 μ.μ.
Comments