Ετήσια Γενική Συνέλευση

αναρτήθηκε στις 6 Ιουν 2017, 1:30 π.μ. από το χρήστη Admin 1
Τα μέλη του ΣΥΜΕΒΙΚ προσκαλούνται στην Ετήσια Γενική Συνέλευση του ΣΥΜΕΒΙΚ που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 9 Ιουνίου 2017 και ώρα 6.00 μ.μ. στα γραφεία της ΟΕΒ (Λεωφ. Ακροπόλεως 2, Στρόβολος).

Ημερήσια Διάταξη:
1. Απολογισμός πεπραγμένων από τον πρόεδρο του Συνδέσμου κ. Π. Κοιρανίδη.
2. Έκθεση οικονομικών αποτελεσμάτων 2016 και διορισμός ελεγκτών για το 2017.
3. Συζήτηση θεμάτων που αφορούν το Σύνδεσμο:
- Πλήρωση κενής θέσης στο Δ.Σ.
- Θεσμός Διορισμένης Υπεργολαβίας
- Συλλογική Σύμβαση
- Διάφορα

Παράκληση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι να παραστούν όλα τα Μέλη του Συνδέσμου, για συζήτηση και αλληλοενημέρωση επί όλων των θεμάτων που αφορούν τον Σύνδεσμο.

Η δήλωση συμμετοχής (επισυνάπτεται) να αποσταλεί μέχρι τις 6/6 2017 στο fax: 22669459 ή στο mgregoriou@oeb.org.cy.





Ċ
Admin 1,
6 Ιουν 2017, 1:30 π.μ.
Comments