Εφαρμογή Ευρωπαϊκών Εναρμονισμένων Προτύπων CYS EN 1090-1:2009 - Κατασκευή έργων από χάλυβα και αλουμίνιο

αναρτήθηκε στις 22 Νοε 2012, 10:52 μ.μ. από το χρήστη Admin 1
Το Υπουργείο Εσωτερικών απέστειλε τον περασμένο Αύγουστο επιστολή (επισυνάπτεται) σε μέλη του ΣΥΜΕΒΙΚ με το πιο πάνω θέμα. Σύμφωνα με την επιστολή τα προϊόντα των δομικών κατασκευών για τα οποία έχουν εκδοθεί Ευρωπαϊκά εναρμονισμένα πρότυπα και η περίοδος συνύπαρξης με τα αντίστοιχα εθνικά πρότυπα έχει λήξει, μπορούν να διατίθενται στην αγορά μόνο εάν συμμορφώνονται με τα εναρμονισμένα πρότυπα και να φέρουν τη σήμανση CE. Σημειώνεται ότι η υποχρέωση αφορά τις πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή έργων από χάλυβα και αλουμίνιο και όχι το τελικό προϊόν. 

Μετά από διερεύνηση του θέματος από τη Γραμματεία του Συνδέσμου διαπιστώθηκε ότι η ημερομηνία υποχρεωτικής εφαρμογής των προτύπων μετατέθηκε για την 1η Ιουλίου 2014 αντί την 1η Ιουλίου 2012 που αναφέρεται στην επιστολή. Η αλλαγή κρίθηκε αναγκαία λόγω της έλλειψης ικανοποιητικού αριθμού κοινοποιημένων οργανισμών στα κράτη - μέλη της Ε.Ε. για να πιστοποιήσουν τις επηρεαζόμενες βιομηχανίες. Στην Κύπρο δεν υπάρχει κανένας κοινοποιημένος οργανισμός για το πρότυπο CYS EN 1090-1:2009.

Ο ΣΥΜΕΒΙΚ θα σας ενημερώσει για τυχόν νέα τροποποίηση.

Ċ
CE.pdf
(286k)
Admin 1,
23 Νοε 2012, 12:30 π.μ.
Comments