Ημερίδα ΕΤΕΚ με θέμα «Μεταλλικές Κατασκευές, Ψηλά Κτίρια και Νέα Δομικά Συστήματα»

αναρτήθηκε στις 26 Σεπ 2012, 6:47 π.μ. από το χρήστη Admin 1
Το ΕΤΕΚ απέστειλε την πιό κάτω επιστολή η οποία αφορά όλα τα μέλη του ΣΥΜΕΒΙΚ.

Σε συνέχεια της πετυχημένης από κάθε άποψη διοργάνωσης που πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2011 στη Λευκωσία, και την οποία παρακολούθησαν πέραν των 250 συναδέλφων Μηχανικών καθώς και άλλων ενδιαφερομένων, το ΕΤΕΚ προγραμματίζει τη διοργάνωση της πιο πάνω αναφερόμενης Ημερίδας στις 10 Νοεμβρίου 2012, αυτή τη φορά στη Λεμεσό σε αίθουσα του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕ.ΠΑ.Κ.).

Με τη διοργάνωση της Ημερίδας το ΕΤΕΚ στοχεύει στην ενημέρωση των Μηχανικών καθώς και άλλων ενδιαφερομένων όπως είναι οι εργολήπτες οικοδομικών έργων, για τις ιδιαιτερότητες της ανάλυσης και σχεδίασης κτιρίων από δομικό χάλυβα και τις διαφορές μεταξύ μεταλλικών κατασκευών και κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος. Θα δοθεί έμφαση στις λεπτομέρειες που κάνουν τις κατασκευές χάλυβα ανταγωνιστικές μέσα από πρακτικές εφαρμογές σε ψηλά κτίρια και με καινοτόμα συστήματα αντισεισμικής προστασίας.

Το ΕΤΕΚ έχει θέσει σαν στόχο όπως η παρεχόμενη εκπαίδευση, κατάρτιση και ενημέρωση των Μηχανικών αλλά και άλλων ενδιαφερομένων για τα τεχνικά θέματα του τόπου μας, να γίνεται όσο το δυνατό με χαμηλότερο κόστος ή και ακόμη χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για αυτούς. Ως εκ τούτου το Επιμελητήριο απευθύνει πρόσκληση στις εταιρείες του κλάδου για να στηρίξουν οικονομικά την εν λόγω διοργάνωση.

Σε περίπτωση που η εταιρεία σας ενδιαφέρετε να στηρίξει οικονομικά τη διοργάνωση, η επωνυμία και το λογότυπο της θα τοποθετηθούν στην πρόσκληση, το πρόγραμμα και το poster της Ημερίδας και θα προβληθούν με όλους τους τρόπους προβολής της Ημερίδας από το Επιμελητήριο (ενημερωτικό δελτίο, ιστοσελίδα, σελίδες κοινωνικής δικτύωσης). Σημειώνεται ότι η πρόσκληση για το συνέδριο θα αποσταλεί σε περισσότερα από 6,000 μέλη του ΕΤΕΚ, Τμήματα του Δημοσίου, και άλλους οργανισμούς.

Επισημαίνεται ότι οι εταιρείες χορηγοί θα μπορούν να διανέμουν διαφημιστικό και ενημερωτικό υλικό πριν την έναρξη και με το πέρας της Ημερίδας σε χώρο διαμορφωμένο με τραπεζάκια, πλησίον της εισόδου της αίθουσας διοργάνωσης της εκδήλωσης.

Παραμένουμε στη διάθεση σας για τυχόν διευκρινήσεις και σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνδρομή σας στο έργο του Επιμελητηρίου.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλείστε όπως επικοινωνείτε με το Λειτουργό του ΕΤΕΚ κ. Χάρη Σταυρινού στο τηλέφωνο 22877644 και στο email chstavrinou@etek.org.cy.

Comments