Κοινές προτεραιότητες επιχειρηματικών οργανώσεων Κύπρου, Πολωνίας, Δανίας

αναρτήθηκε στις 22 Ιουλ 2011, 2:49 π.μ. από το χρήστη Admin 1   [ ενημερώθηκε 28 Ιουλ 2011, 11:53 μ.μ. ]
Με την ευκαιρία ανάληψης της προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το τρίο των χωρών Πολωνίας, Δανίας και Κύπρου, η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) σε συνεργασία με τις αντίστοιχες επιχειρηματικές οργανώσεις των άλλων δύο χωρών προχώρησαν στην ετοιμασία της έκδοσης “Reform Growth in the EU – Trio business recommendations”.

Η έκδοση παρουσιάζει τις κοινές προτεραιότητες που θα προωθηθούν κατά την περίοδο της 18μηνης προεδρίας από τις επιχειρηματικές οργανώσεις των τριών χωρών. Οι προτεραιότητες βασίζονται σε τέσσερεις θεματικές ενότητες και περιλαμβάνουν συγκεκριμένες εισηγήσεις για αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις με στόχο την ενδυνάμωση της Ευρωπαϊκής οικονομίας σύμφωνα με τη Στρατηγική 2020.

Οι Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις αποτελούν την ραχοκοκαλιά της Ευρωπαϊκής οικονομίας με τεράστια συνεισφορά στην ανάπτυξη και την ευημερία των πολιτών. Ως εκ τούτου οι εισηγήσεις των επιχειρήσεων μπορούν να συμβάλουν στη λήψη των ορθών πολιτικών αποφάσεων ούτως ώστε η Ευρώπη να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ανόρθωση της παγκόσμιας οικονομίας.

Ċ
Admin 1,
22 Ιουλ 2011, 3:06 π.μ.
Comments