Ανανέωση Μισθώσεων σε Κυβερνητικές Βιομηχανικές Περιοχές

αναρτήθηκε στις 29 Φεβ 2012, 6:17 π.μ. από το χρήστη Admin 1

Η ΟΕΒ παρευρέθηκε σε σύσκεψη που έγινε πρόσφατα στο Υπουργείο Εμπορίου με θέμα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι βιομηχανίες στην ανανέωση των συμβάσεων μίσθωσης οικοπέδων στις κυβερνητικές βιομηχανικές περιοχές καθώς και του αιτήματος για υποθήκευση του εμπράγματος δικαιώματος των μισθωτών.

Κατά την συνάντηση συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα:

i) Οι Συμβάσεις Μισθώσεων να μην ανανεώνονται όταν:

(α) διενεργούνται στο εργοστασιακό κτίριο δραστηριότητες οι οποίες δεν        επιτρέπονται σύμφωνα με τους σχετικούς Κανονισμούς στις Βιομηχανικές Περιοχές, περιλαμβανομένων και λιανικών πωλήσεων.

(β) ο μισθωτής οφείλει ενοίκια ή αποχετευτικά τέλη.

(γ) ο μισθωτής δεν προσκομίσει ασφάλεια του εργοστασιακού κτιρίου.


(ii) Οι Συμβάσεις Μισθώσεων να ανανεώνονται όταν ο μισθωτής:

(α) τηρεί όλες τις Συμβατικές του υποχρεώσεις (πληρωμένα ενοίκια, αποχετευτικά τέλη, νόμιμη χρήση κτιρίου κτλ.).

(β) έχει επεκτείνει το εργοστασιακό του κτίριο χωρίς την εξασφάλιση άδειας
οικοδομής αλλά έχει υποβάλει αίτηση μαζί με αρχιτεκτονικά σχέδια και
βρίσκεται σε εξέλιξη η εξέταση της για να του δοθεί καλυπτική άδεια.
Στις περιπτώσεις αυτές να τίθεται όρος στην ανανέωση της Σύμβασης ότι ο
μισθωτής θα έχει την υποχρέωση σε περίπτωση μη εξασφάλισης άδειας
οικοδομής να κατεδαφίσει τις παράνομες οικοδομές.

(γ) στο εργοστασιακό κτίριο διεξάγονται μεικτές χρήσεις, δηλαδή,
μεταποιητικές δραστηριότητες για τις οποίες έχει χορηγηθεί άδεια για
συμπληρωματικές εμπορικές δραστηριότητες οι οποίες κρίνονται απαραίτητες
για την βιωσιμότητα της επιχείρησης.

Η ΟΕΒ κάλεσε το Υπουργείο Εμπορίου να δείξει κατανόηση λόγω των σοβαρών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι βιομηχανίες


Comments