Μέλη‎ > ‎

Κριτήρια Εγγραφής

Μέλος του Συνδέσμου δικαιούται να εγγραφεί :
  • εταιρεία, συναιταιρισμός ή άλλος οργανισμός του οποίου το κύριο επάγγελμα περιλαμβάνει Μεταλλουργό, Μηχανουργό, Σιδηρουργό, Χύτη, Υδραυλικό ή οποιοδήποτε άλλο που να έχει σχέση με την επεξεργασία και κατασκευή από μέταλλα και απασχολεί εργατουπαλληλους.
  • το επάγγελμα να ασκείται εντος της Κυπριακής Δημοκρατίας και η εταιρεία να ειναι μόνιμα εγκαταστημένη στην Κύπρο.
  • να συπληρώσει σχετική αίτηση εγγραφή μέλους η οποία θα εγκριθεί από το Δ.Σ.
ĉ
Admin 1,
27 Σεπ 2016, 10:21 μ.μ.
Comments