Επικοινωνία

Διεύθυνση:
Σύνδεσμος Μεταλουργικών Βιομηχανιών Κύπρου (ΣΥ.ΜΕ.ΒΙ.Κ.)
Οδός Ομοσπονδίας Εργοδοτών & Βιομηχάνων Κύπρου 4 (κτίριο ΟΕΒ)
2000 Στρόβολος

Τ. Θ. 21657
1511 Λευκωσία
Κύπρος

Τηλέφωνο: +357 22 643000
Φαξ: +357 22669459

www.metal.org.cy
E-mail: info@metal.org.cy

Γραφεία ΣΥΜΕΒΙΚ ‎‎‎‎(ΟΕΒ)‎‎‎‎


Comments